Kiến thức

Hóa trị là gì? Định nghĩa, khái niệm

Hóa trị là gì?

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Ví dụ về hóa trị

  • Công thức hóa học của Axit clohydric là HCl, vậy Clo (Cl) sẽ mang hóa trị I.

  • Công thức hóa học của đinitơ trioxit là (N2O3) nên N trong trường hợp này mang hóa trị III.

  • Tương tự, với nhóm nguyên tố, chúng ta cũng có thể xác định được hóa trị của chúng theo những cách như trên. Công thức hóa học của Axit sunfuric là (H2SO4), vậy nhóm nguyên tố (SO4) mang hóa trị II vì liên kết với 2 nguyên tử H hóa trị I.

Quy tắc hóa trị

Bạn đang xem: Hóa trị là gì? Định nghĩa, khái niệm

Quy tắc hóa trị là gì?

Ta có quy tắc hóa trị như sau, tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Theo quy tắc hóa trị thì x.a = y.b

  • Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a)
  • Biết a, b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học

Chuyển thành tỉ lệ: x:y = b:a 

Lấy x = b (hoặc b’) và y = a (hoặc a’). Nếu a’, b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a, b.

Vận dụng quy tắc hóa trị

  • Từ quy tắc hóa trị, ta có thể tính được hóa trị của một nguyên tố khi biết chỉ số và hóa trị của nguyên tố còn lại.

  • Ngoài ra, quy tắc hóa trị còn được vận dụng vào việc lập công thức hóa học của hợp chất khi đã biết hóa trị của hợp chất đó.

Ví dụ về quy tắc hóa trị

Cacbon đioxit được tạo nên từ nguyên tố cacbon (C) mang hóa trị IV và oxi (O) hóa trị II. Theo quy tắc hóa trị, ta có: x.IV = y.II

=> chuyển thành tỉ lệ:    x:y = II:IV = 1:2  => x = 1; y = 2.

Vậy, công thức hóa học của cacbon đioxit là (CO_{2})

Bài ca hóa trị

Có nhiều cách để nhớ được hóa trị của các nguyên tố hóa học, tuy nhiên, một trong số những cách hiệu quả nhất được nhiều người áp dụng là học thuộc bài ca hóa trị sau: 

Kali, Iot, Hiđro

Natri với Bạc, Clo một loài

Có hóa trị I bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magie, Chì, Kẽm, Thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị II ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị III lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị IV không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

II, III lên xuống thật phiền lắm thay

Nitơ rắc rối nhất đời

I, II, III, IV khi thì là V

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Lúc II, lúc VI khi nằm thứ IV

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì ừ rằng V

Bạn ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần

Người đăng: hoy


Time: 2020-09-21 10:39:56

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button