Kiến thức

Học tốt Hóa học lớp 8-Phần mềm-Giới thiệu

Giới thiệu phần mềm “Học tốt Hóa học lớp 8

Nội dung chính của chương trình:

Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử.

Bài mở đầu – Chất – Thực hành 1 – Nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đơn chất và hợp chất – Phân tử – Thực hành 2 – Luyện tập 1 – Công thức hóa học – Hóa trị – Luyện tập 2.

Chương 2: Phản ứng hóa học.

Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học – Thực hành 3 – Định luật bảo toàn khối lượng – Phương trình hóa học – Luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học.

Mol – Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – Tỉ khối của chất khí – Tính theo công thức hóa học – Tính theo phương trình hóa học – Luyện tập 4.

Chương 4: Oxi – Không khí.

Tính chất của oxi – Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi – Oxit – Điều chế khí oxi, phản ứng phân hủy – Không khí – Sự cháy – Luyện tập 5 – Thực hành 4.

Chương 5: Hiđro – Nước.

Tính chất, ứng dụng của hiđro – Phản ứng oxi hóa – khử – Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế – Luyện tập 6 – Thực hành 5 – Nước – Axit – Bazơ – Muối – Luyện tập 7 – Thực hành 6.

Chương 6: Dung dịch.

Dung dịch – Độ tan của một chất trong nước – Nồng độ dung dịch – Pha chế dung dịch – Luyện tập 8 – Thực hành 7

Trong mỗi bài học gồm có: 5 bài tập tham khảo đọc thêm, 10 bài tập áp dụng, 10 bài tập trắc nghiệm.

Phần trắc nghiệm: gồm 300 câu ôn tập trắc nghiệm tổng hợp.

Thư giãn: Danh nhân hoá học, Cờ carô, ghép hình, tinh mắt, nhạc tiếng Anh

Trân trọng giới thiệu.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button