Kiến thức

§3. Hàm số bậc hai, hỏi đáp-Hoc24

§3. Hàm số bậc hai

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Nguyễn Chí Thành

tìm phương trình đường thẳng đi qua M(1;3) và cát trục tung, hoành tại 2 điểm A,B sao cho tam giác OAB đạt gtnn

Hán Bình Nguyên

Tìm m để phương trình (x^2+2x+msqrt{3-2x-x^2}=m^2) có nghiệm

Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có 4 nghiệm

Hán Bình Nguyên

Tìm m để phương trình có nghiệm

(sqrt{2x^2-2left(m+4right)x+5m+10}-x+3=0)

Nguyễn Việt Lâm

 • Nguyễn Việt Lâm Giáo viên

28 tháng 4 lúc 23:29

(Leftrightarrowsqrt{2x^2-2left(m+4right)x+5m+10}=x-3)

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}x-3ge0\2x^2-2left(m+4right)x+5m+10=x^2-6x+9end{matrix}right.)

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}xge3\x^2-2left(m+1right)x+5m+1=0left(1right)end{matrix}right.)

Pt đã cho có nghiệm khi (1) có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn (xge3)

– Để (1) có nghiệm (LeftrightarrowDelta’=left(m+1right)^2-left(5m+1right)ge0Leftrightarrow m^2-3mge0Rightarrowleft[{}begin{matrix}mge3\mle0end{matrix}right.) (1)

– Để 2 nghiệm của (1) thỏa mãn (x_1le x_2

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}left(x_1-3right)left(x_2-3right)>0\dfrac{x_1+x_2}{2} (Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}x_1x_2-3left(x_1+x_2right)+9>0\x_1+x_2

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}5m+1-6left(m+1right)+9>0\2left(m+1right)

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}m (Rightarrow m

(Rightarrow) Để pt có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn (xge3) thì (mge2) (2)

Kết hợp (1); (2) (Rightarrow mge3)

<!–

–>

Bình luận (0)

12.09

Bài 6. Xác định các giá trị của tham số m để: a) f(x)=x² (m 1)x 2m 7 luôn dương với mọi x e R.b) f(x)=(3m 1)x²-(3m 1)x m 4 luôn dương với mọi x e R.c) f(x)=(m-4)x² (m 1)x 2m -1 luôn âm với mọi xe R.d) bất phương trình f(x)20,X với f(x)=(m-1)x² – 2(m…

oooloo

tìm m để phương trình (x^2-2left(m-1right)x-2=0) có 2 nghiệm x1, x2 để biểu thức (Q=left(x_1^2-1right)left(x_2^2-16right)) đạt GTLN

Thiên Yết

Cho tam giác ABC có (a=6,b=4sqrt{2},c=2). M trên BC sao cho BM=2.

a,CosB=?

b,AM=?

Thanh Hoàng Thanh

 • Thanh Hoàng Thanh

27 tháng 1 lúc 23:11

Xét tam giác ABC có: BC2 = 62 = 36

AC2 + AB2 = (4√2)2 +  22 = 36

=>  tam giác ABC vuông tại A (Py Ta Go đảo)

Sử dụng TSLG để tính góc B

Tính AM = BC – BM = 6 – 2 = 3 cm

 

<!–

–>

Bình luận (0)

Quách Minh Hương

Tìm GTNN của hàm số y=(sqrt[3]{x^4+2x^2+1}) – (sqrt[3]{x^2+1}+1)

help me

 

Hồng Phúc

 • Hồng Phúc CTV

13 tháng 1 lúc 20:54

Đặt (sqrt[3]{x^2+1}=tleft(tge1right))

(y=fleft(tright)=t^2-t+1)

(minfleft(tright)=fleft(1right)=1)

(minfleft(tright)=1Leftrightarrow t=1Leftrightarrowsqrt[3]{x^2+1}=1Leftrightarrow x=0)

<!–

–>

Bình luận (0)

Quách Minh Hương

Tìm GTLN-GTNN của hàm số y= (^{x^4})(2x^2) với x thuộc [-2;1]

help me

hhy.

 • hhy. CTV

13 tháng 1 lúc 20:00

Đạo hàm đi bạn 😀 Cho nhanh

(y=fleft(xright)=x^4-2x^2)

(Rightarrow f’left(xright)=4x^3-4x)

(f’left(xright)=0Leftrightarrow4x^3-4x=0Leftrightarrowleft[{}begin{matrix}x=1\x=-1\x=0end{matrix}right.)

(fleft(1right)=-1;fleft(-2right)=8;fleft(-1right)=-1;fleft(0right)=0)

(Rightarrow y_{min}=-1;”=”Leftrightarrowleft[{}begin{matrix}x=-1\x=1end{matrix}right.)

(y_{max}=8;”=”Leftrightarrow x=-2)

<!–

–>

Bình luận (0)

Hồng Phúc

 • Hồng Phúc CTV

13 tháng 1 lúc 21:02

Đặt (x^2=tleft(0le tle4right))

(y=fleft(tright)=t^2-2t)

(minfleft(tright)=minleft{fleft(0right);fleft(4right);fleft(1right)right}=fleft(1right)=-1)

(maxfleft(tright)=maxleft{fleft(0right);fleft(4right);fleft(1right)right}=fleft(4right)=8)

(min=-1Leftrightarrow x=pm1)

(max=8Leftrightarrow x=-2)

<!–

–>

Bình luận (0)

Future In Your Hand ( Ne...

cho parabol (x^2-1) có đồ thị (P). Tìm tọa độ giao điểm P với trục hoành

Hồng Phúc

 • Hồng Phúc CTV

2 tháng 1 lúc 8:59

Phương trình hoành độ giao điểm:

(x^2-1=0Leftrightarrow x=pm1)

(Rightarrowleft(1;0right);left(-1;0right)) là các giao điểm với trục hoành

<!–

–>

Bình luận (0)

Đỗ hải

Xác định hàm số a b c để hs y=ax^+bx+c =0 có giá trị nhỏ nhất -4/3 khi x= 1/3 và đồ thị hs đi qua điểm A(2;7)

Nguyễn Ngọc Lộc

 • Nguyễn Ngọc Lộc

31 tháng 12 2020 lúc 19:12

– Từ các giả thiết của đề bài ta có hệ phương trình :

(left{{}begin{matrix}dfrac{1}{9}a+dfrac{1}{3}b+c=-dfrac{4}{3}\4a+2b+c=7\-dfrac{b}{2a}=dfrac{1}{3}end{matrix}right.)

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}dfrac{1}{9}a+dfrac{1}{3}b+c=-dfrac{4}{3}\4a+2b+c=7\2a+3b=0end{matrix}right.)

(Leftrightarrowleft{{}begin{matrix}a=3\b=-2\c=-1end{matrix}right.)

Vậy hàm số trên có dạng : (3x^2-2x-1=0)

<!–

–>

Bình luận (0)

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button