Kiến thức

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, hỏi đáp-Hoc24

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Hưởng T.

rút gọn a= sin^4x+cos^4x+2sin^2x+cos^2x

Trần Ái Linh

 • Trần Ái Linh

7 giờ trước (14:44)

`A=sin^4x+cos^4x+2sin^2x+cos^2x`

`=(sin^2x+cos^2x)^2-2sin^2xcos^2x+sin^2x+(sin^2x+cos^2x)`

`=1-1/2 sin^2 2x + sin^2 x+1`

`=2-1/2 sin^2 2x + sin^2x`

<!–

–>

Bình luận (0)

Yến Nhi Nguyễn Thị

:vvv

Rút gọn biểu thức:

(dfrac{sqrt{a-2}+2}{3}left(dfrac{sqrt{a-2}}{3+sqrt{a-2}}+dfrac{a+7}{11-a}right):left(dfrac{3sqrt{a-2}+1}{a-3sqrt{a-2}-2}-dfrac{1}{sqrt{a-2}}right))

Lê Thị Thục Hiền

 • Lê Thị Thục Hiền

Hôm kia lúc 10:48

Đk:(a>2)

(left(dfrac{sqrt{a-2}+2}{3}right)left(dfrac{sqrt{a-2}}{3+sqrt{a-2}}+dfrac{a+7}{11-a}right):left(dfrac{3sqrt{a-2}+1}{a-3sqrt{a-2}-2}-dfrac{1}{sqrt{a-2}}right))

Đặt (b=sqrt{a-2}Leftrightarrow a=b^2+2)

Biểu thức (Leftrightarrowdfrac{b+2}{3}left(dfrac{b}{3+b}+dfrac{b^2+2+7}{11-b^2-2}right):left(dfrac{3b+1}{b^2-3b}-dfrac{1}{b}right))

(=dfrac{b+2}{3}left[dfrac{b}{3+b}-dfrac{b^2+9}{b^2-9}right]:left[dfrac{3b+1}{bleft(b-3right)}-dfrac{b-3}{bleft(b-3right)}right])

(=dfrac{b+2}{3}.dfrac{bleft(b-3right)-b^2-9}{left(b-3right)left(3+bright)}:dfrac{3b+1-left(b-3right)}{bleft(b-3right)})

(=dfrac{b+2}{3}.dfrac{-3left(b+3right)}{left(b-3right)left(3+bright)}.dfrac{bleft(b-3right)}{2left(b+2right)})

(=-dfrac{b}{2})

(=dfrac{sqrt{a-2}}{-2})

<!–

–>

Bình luận (0)

Kim

undefined

Yến Nhi Nguyễn Thị

Dũng Nguyễn tiến

choA bằng căn x+1 /căn x-1 +căn x -1/căn x+1 +3 căn x+1/ x-1

a điều kiện và rút A 

b, tìm A biết x bằng 4-2 căn 3

c, tìm x để A bằng -1/2 

 

Dũng Nguyễn tiến

 • Dũng Nguyễn tiến

4 tháng 6 lúc 10:03

/ kí hiệu là trên

 

<!–

–>

Bình luận (0)

Linh Linh

 • Linh Linh

4 tháng 6 lúc 10:47

undefined

<!–

–>

Bình luận (0)

Thảo Skyy

Mn giúp mik vs ạ

trần đưc thái

 • trần đưc thái

30 tháng 5 lúc 12:26

 B=(left(dfrac{a+sqrt{a}}{sqrt{a}+1}+1right))+(left(dfrac{a-sqrt{a}}{sqrt{a}-1}+1right)left(xge0,xne1right))

(B=)(left[dfrac{sqrt{a}left(sqrt{a}+1right)}{sqrt{a}+1}+1right]+left[dfrac{sqrt{a}left(sqrt{a}-1right)}{sqrt{a}-1}+1right])

(B=left(sqrt{a}+1right)+left(sqrt{a}+1right)=2sqrt{a}+2)

b, ĐỂ B=(sqrt{a}+12sqrt{a}+2=sqrt{a}+1)

<=>(sqrt{a}=-1)(vô lí)

vậy a(inphi)

<!–

–>

Bình luận (0)

Dũng Nguyễn tiến

A bằng <4 căn x/2+ căn x  +8x /4-x> chia <căn x-1/x+2 căn x -2 /căn x> biết x > 0 ,x khác 4

 a, rút gọn A

_Banhdayyy_

undefined

Uyên

Etermintrude💫

 • Etermintrude💫

27 tháng 5 lúc 7:55

Bài 2:

undefined

Bài 3 :

undefined

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÁhaha

<!–

–>

Bình luận (0)

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button