Kiến thức

Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0.6560 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng dài thứ h?

Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0.6560 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng dài thứ h?

Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0.6560 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng dài thứ h?

Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0.6560 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman là

A. 0.1029 μm

B. 0.1211μm

C. 0.0528 μm

D. 0.1112 μm

Đáp án A

Bước sóng dài thứ hay của dãy Laiman là (lambda _{31})
Ta có (dfrac{hc}{lambda _{31}} = dfrac{hc}{lambda _{32}} + dfrac{hc}{lambda _{21}})
(Rightarrow lambda _{31} = 0.1029 mu m)
Đáp án A
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button