Kiến thức

Chất nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ glucozơ:

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ glucozơ:

Chất nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ glucozơ:

Chất nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ glucozơ:

A. Ancol etylic

B. Sorbitol

C. Axit lactic

D. Axit axetic

Đáp án D

*

Khánh Vân

từ glucozo có thể điều chế trực tiếp acid axetic bằng cách cộng anhidric axetic mà . 20/10/2013
nguyen van dung

1 glucozo thành 2 axit lactic: CH3CH-OH.C00H . 20/6/2013
forever_one_love

ne, tao este va axit axetic day . 6/8/2011

Nói chung ba cái kia đều điều chế đc,duy chỉ có thằng này là không :)) . 8/7/2011
đào đăng trường

ý kiến kủa bạn huy đưa ra đúng rồi đấy . 12/6/2011
Xem thêm bình luận (2/7)
Viết bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button