Kiến thức

Chỉ ra những tính chất đúng là tính chất của H2SO4 đặc nguội trong các tính chất sau:a. Tan trong nước, toả nhiệt.b. Hoà?

Bạn đang xem: Chỉ ra những tính chất đúng là tính chất của H2SO4 đặc nguội trong các tính chất sau:a. Tan trong nước, toả nhiệt.b. Hoà?

Chỉ ra những tính chất đúng là tính chất của H2SO4 đặc nguội trong các tính chất sau:a. Tan trong nước, toả nhiệt.b. Hoà?

Chỉ ra những tính chất đúng là tính chất của H2SO4 đặc nguội trong các tính chất sau:
a. Tan trong nước, toả nhiệt.
b. Hoà tan kim loại Al và Fe.
c. Làm hoá than vải, giấy, đường saccarozơ.
d. Không hoà tan bột đồng kim loại.
e. Háo nước.

A. Tất cả.

B. a, c, e.

C. a, b, e.

D. a, c, d, e.

Đáp án B

*

Triệu Đức Mạnh

H2$O4 dac nguoi /an tac dung /oi Cu ma hjx hjx . 4/7/2012
hoang trong dai

H2SO4 dac nguoi co the phan ung zoi Al Va Fe Vi 2 chat tren thu dong zoi h2so4 dac nguoi za no co yinh hao nc nhu a dac nong za no co the tac dung zoi 1 so chat huu co . 9/4/2011
nguyen cong huu

đã giải si thì đừng có viết linh tinh . 6/4/2011
Xem thêm bình luận (2/5)
Viết bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button