Kiến thức

Cho 6 gam một axit cacboxylic đơn chức vào dung dịch KHCO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc.?

Bạn đang xem: Cho 6 gam một axit cacboxylic đơn chức vào dung dịch KHCO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc.?

Cho 6 gam một axit cacboxylic đơn chức vào dung dịch KHCO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc.?

Cho 6 gam một axit cacboxylic đơn chức vào dung dịch KHCO3 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của cacbon trong axit trên có giá trị là

A. 25%

B. 60%

C. 50%.

D. 40%

Đáp án D

HD• R-COOH + KHCO3 → R-COOK + CO2 + H2O

nR-COOH = nCO2 = 0,1 mol

→ MR-COOH = 6 : 0,1 = 60 → MR = 15 → CH3 → CH3COOH.

(%C = dfrac{24}{60} = 40%) → Chọn D.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button