Kiến thức

Cho con lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Con lắc đang dao động điều hòa với cơ năng bằng 8 mJ. Tính tốc độ t?

Bạn đang xem: Cho con lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Con lắc đang dao động điều hòa với cơ năng bằng 8 mJ. Tính tốc độ t?

Cho con lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Con lắc đang dao động điều hòa với cơ năng bằng 8 mJ. Tính tốc độ t?

Cho con lắc đơn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Con lắc đang dao động điều hòa với cơ năng bằng 8 mJ. Tính tốc độ trung bình trong một chu kỳ.

A. 25,5 cm/s.

B. 23 cm/s.

C. 17,8 cm/s.

D. 15 cm/s.

Đáp án A

(W=dfrac{1}{2}mv_0^2 rightarrow v_0=40cm/s )
(v_{tb}=dfrac{4A}{T}=dfrac{4Aomega}{2pi}=dfrac{2v_0}{pi}=25,5cm/s )
(rightarrow A)
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button