Kiến thức

Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI. ?Hiện tượng xảy ra trong các ống 1,2,3,4 là:

Bạn đang xem: Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI. ?Hiện tượng xảy ra trong các ống 1,2,3,4 là:

Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI. ?Hiện tượng xảy ra trong các ống 1,2,3,4 là:

Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI. ?
Screenshot_76.png
Hiện tượng xảy ra trong các ống 1,2,3,4 là:

A. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm.

B. Có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm, không có hiện tượng.

C. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng đậm, có kết tủa vàng.

D. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa trắng, không có hiện tượng.

Đáp án A

HD• AgNO3 + NaF → không phản ứng nên ống nghiệm 1 không có hiện tượng gì.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓trắng + NaNO3

AgNO3 + NaBr → AgBr↓vàng + NaNO3

AgNO3 + NaI → AgI↓vàng đậm + NaNO3

→ Chọn A.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button