Kiến thức

Cho m gam hỗn hợp gồm saccarozơ và tinh bột hòa tan vào nước ở nhiệt độ thích hợp, chia dung dịch thành hai phần bằng nh?

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp gồm saccarozơ và tinh bột hòa tan vào nước ở nhiệt độ thích hợp, chia dung dịch thành hai phần bằng nh?

Cho m gam hỗn hợp gồm saccarozơ và tinh bột hòa tan vào nước ở nhiệt độ thích hợp, chia dung dịch thành hai phần bằng nh?

Cho m gam hỗn hợp gồm saccarozơ và tinh bột hòa tan vào nước ở nhiệt độ thích hợp, chia dung dịch thành hai phần bằng nhau:
Phần 1 hòa tan vừa hết 7,35 gam Cu(OH)2.
Phần 2: nhỏ dung dịch HCl dư vào đun nóng, sau đó kiềm hóa dung dịch và nhỏ dung dịch AgNO3/NH3 đến dư vào dung dịch và đun nhẹ thu được 86,4 gam Ag.
Giá trị của m là

A. 75.

B. 101,5.

C. 67,5

D. 135.

Đáp án D

HD: • phần 1 chỉ xảy ra phản ứng của saccarozơ với Cu(OH)2, tinh bột không có:

567446[LG].png

Theo tỉ lệ ⇒ nsaccarozơ = 2nCu(OH)2 = 0,15 mol.

• Phần 2: đầu tiên xảy ra phản ứng thủy phân của saccarozơ và tinh bột:

567379[LG2].png

567153[LG2].png

Sau đó tráng bạc: 567369[LG].png

0,15 mol saccarozơ sinh 0,15 mol glucozơ và 0,15 mol fructozơ sẽ tương ứng tạo 0,6 mol Ag.

mà tổng Ag thu được là 0,8 mol ⇒ 0,2 mol nữa do 0,1 mol Glucozơ do tinh bột thủy phân.

Theo đó, 1/2m = 0,15 × 342 + 0,1 × 162 = 67,5 gam ⇒ m = 135. ❒

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button