Kiến thức

Chọn câu sai khi nói về cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây.

Bạn đang xem: Chọn câu sai khi nói về cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây.

Chọn câu sai khi nói về cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây.

Chọn câu sai khi nói về cân bằng của vật rắn treo ở đầu dây.

A. Dây treo trùng với đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật.

B. Độ lớn của lực căng dây bằng độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. 

C. Trọng lực tác dụng lên vật có điểm đặt tại điểm gắn dây với vật.

D.

Lực căng dây và trọng lực của vật là hai lực trực đối. 

Đáp án C

1.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button