Kiến thức

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

Bạn đang xem: Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

A. (F = kdfrac{{{q_1}{q_2}}}{{varepsilon {r^2}}})

B. (F = dfrac{{{q_1}{q_2}}}{{k{r^2}}})

C. (F = dfrac{{{q_1}{q_2}}}{{varepsilon {r^2}}})

D. (F = kdfrac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{varepsilon {r^2}}})

Đáp án D

Đang tải lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button