Kiến thức

Chọn phát biểu sai.Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn (năng lượng ứng với phôtôn càng lớn) tính chất hạt càng thể?

Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai.Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn (năng lượng ứng với phôtôn càng lớn) tính chất hạt càng thể?

Chọn phát biểu sai.Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn (năng lượng ứng với phôtôn càng lớn) tính chất hạt càng thể?

Chọn phát biểu sai.

A. Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn (năng lượng ứng với phôtôn càng lớn) tính chất hạt càng thể hiện rõ

B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt

C. Sóng điện từ có tần số nhỏ thì năng lượng phôtôn nhỏ

D. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ thể hiện tính chất hạt mạnh hơn ánh sáng đơn sắc màu tím

Đáp án D

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button