Kiến thức

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

Bạn đang xem: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

A. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.

B. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.

C. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.

D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.

Đáp án D

HD: xenlulozơ là polisaccarit cấu tạo từ các mắt xích β–glucozơ:

567408[LG2].png

⇒ công thức phân tử của xenlulozơ là (C6H10O5)n.

công thức cấu tạo của xenlulozơ là: [C6H7O2(OH)3]n.

⇒ chọn đáp án D. ♠.

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button