Kiến thức

Công thức tính năng lượng của 1 tụ điện: W= Có thể phát biểu thế nào dưới đây về mối liên hệ giữa W và các đại lượng ?

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng của 1 tụ điện: W= Có thể phát biểu thế nào dưới đây về mối liên hệ giữa W và các đại lượng ?

Công thức tính năng lượng của 1 tụ điện: W= Có thể phát biểu thế nào dưới đây về mối liên hệ giữa W và các đại lượng ?

Công thức tính năng lượng của 1 tụ điện: W=52.png
Có thể phát biểu thế nào dưới đây về mối liên hệ giữa W và các đại lượng liên quan?

A. W tỉ lệ thuận với cả U và U2.

B. W tỉ lệ thuận với C

C. W tỉ lệ nghịch với C.

D. Cả A,B,C đều đúng.

Đáp án B

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button