Kiến thức

Công thức tổng quát của các amino axit là công thức nào sau đây ?

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của các amino axit là công thức nào sau đây ?

Công thức tổng quát của các amino axit là công thức nào sau đây ?

Công thức tổng quát của các amino axit là công thức nào sau đây ?

A. NH2 – CxHy – COOH

B. (NH2) – R – (COOH)

C. (NH2)x (COOH)y

D. (NH2)x – R – (COOH)y

Đáp án D

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button