Kiến thức

Dãy gồm các chất đều có khả năng phản ứng với phenol là:

Bạn đang xem: Dãy gồm các chất đều có khả năng phản ứng với phenol là:

Dãy gồm các chất đều có khả năng phản ứng với phenol là:

Dãy gồm các chất đều có khả năng phản ứng với phenol là:

A. dd NaOH, dd Brôm, dd HCl, dd C2H5OH

B. dd Na2CO3, HCHO, dd Brôm, dd NaOH

C. dd NaOH, CuO, dd HCl, C2H5OH

D. CH3COOH, dd NaOH, dd Brôm, Na2CO3

Đáp án B

(Na_2CO_3 + C_6H_5OH longrightarrow C_6H_5ONa + NaHCO_3)
Phenol phản ứng với HCHO tạo poli(phenol-fomandehit)
(C_6H_5OH + 3Br_2 longrightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr)
(C_6H_5OH + NaOH longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O)
*

Đỗ Nguyễn Phương Linh

yếu tố cá nhân nha bạn oi
Xem thêm bình luận (16/17)
Viết bình luận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button