Kiến thức

Để chứng minh anilin có tính chất của một bazơ, cho anilin phản ứng với:

Bạn đang xem: Để chứng minh anilin có tính chất của một bazơ, cho anilin phản ứng với:

Để chứng minh anilin có tính chất của một bazơ, cho anilin phản ứng với:

Để chứng minh anilin có tính chất của một bazơ, cho anilin phản ứng với

A. dung dịch Br2.

B. NaOH.

C. HCl.

D. NaNO3.

Đáp án C

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button