Kiến thức

Đồng phân của glucozơ là:

Bạn đang xem: Đồng phân của glucozơ là:

Đồng phân của glucozơ là:

Đồng phân của glucozơ là:

A. Xenlulozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Sobitol.

Đáp án B

Giải: + Bài học phân loại các hợp chất gluxit:

567242[LG].png

⇒ Đồng phân của glucozơ là fructozo ⇒ Chọn B

p/s: cần chú ý chương trình thi 2017-2018, Mantozơ thuộc phần giảm tải.!

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button