Kiến thức

Giải phương trình $sin x + cos x + sin x.cos x-1 = 0,.$

Bạn đang xem: Giải phương trình $sin x + cos x + sin x.cos x-1 = 0,.$

Giải phương trình $sin x + cos x + sin x.cos x – 1 = 0,.$

Giải phương trình (sin x + cos x + sin x.cos x – 1 = 0,.)

A. (x = pi  + k2pi ) hoặc (x = dfrac{pi }{2}, + k2pi ,,,left( {k in mathbb{Z}} right),.) 

B. (x = k2pi ) hoặc (x = dfrac{pi }{2}, + k2pi ,,,left( {k in mathbb{Z}} right),.)

C. (x = pi  + k2pi ) hoặc (x = k2pi ,,,left( {k in mathbb{Z}} right),.)

D.

(x =  – dfrac{pi }{2}, + k2pi ,,,left( {k in mathbb{Z}} right),.)

Đáp án B

1.png*

Hoàng Ngọc Thảo

LV 0, SP 0

em hiểu rồi ạ
Đoàn Thị Hương Lan

bình phương 2 vế e nhá sinx + cosx = t => (sinx + cosx ) ^ 2 = t ^ 2
=> sin ^ 2 x + cos ^ 2 x + 2 sinx . cosx = t ^ 2
sau đó dùng công thức nhân dôi của sin
rồi ru ts ra là được

Hoàng Anh Tùng

LV 0, SP 0

sinx + cosx = t => (sinx + cosx ) ^ 2 = t ^ 2
=> sin ^ 2 x + cos ^ 2 x + 2 sinx . cosx = t ^ 2
=> 1 + 2 sin x . cosx = t^ 2 => sinx . cosx = ( t^ 2 – 1 ) / 2

Hoàng Ngọc Thảo

LV 0, SP 0

sao sinx.cosx = t^2-1/2 vậy chị lan
Đoàn Thị Hương Lan

ta có sin x + cos x =căn 2 ( căn 2 / 2 .sin x + căn 2 / 2 .cos x)
= căn 2 ( cos pi /4 .sĩn + sin pi /4 .cosx)
vậy áp dugnj công thức khai triên ta có được
t =căn 2 sin(x+ pi / 4 ) nhá4
nên – căn 2 < = t < = căn 2

Hoàng Ngọc Thảo

LV 0, SP 0

em không hiểu dòng đầu ai giải thích dùm em với

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button