Kiến thức

Gọi ${x1},{x2}$ là hai điểm cực trị của hàm số $f(x) = frac{1}{3}{x^3}-3{x^2}-2x$. Giá trị của $x1^2 + x2^2$ bằng:

Bạn đang xem: Gọi ${x1},{x2}$ là hai điểm cực trị của hàm số $f(x) = frac{1}{3}{x^3}-3{x^2}-2x$. Giá trị của $x1^2 + x2^2$ bằng:

Gọi ${x1},{x2}$ là hai điểm cực trị của hàm số $f(x) = frac{1}{3}{x^3} – 3{x^2} – 2x$. Giá trị của $x1^2 + x2^2$ bằng:

Gọi ({x_1},{x_2}) là hai điểm cực trị của hàm số (f(x) = dfrac{1}{3}{x^3} – 3{x^2} – 2x). Giá trị của (x_1^2 + x_2^2) bằng:

A. 13.

B. 32.

C. 4.

D. 36.

Đáp án C

29.png*

Hoàng Anh Tú

dở vl
Đoàn Thị Hương Lan

ta có được mình đạo hàm rồi áp dụng công thức viet vào nhá
nên có y ‘= x^ 2 – 6x – 2 nên x1x2 =-2 và x1 +x2 =6
nên có được x^ 2 + x^ 2 = (x1^ 2 +2x1x2 +x2^2 ) – 2x1x2
= (x1+x2) ^ 2 – 2x1x2 = 40
–>key nhầm
Moon Moon Moon

đáp án C bị thiếu số 0 nha b
Hoàng Anh Tú

đáp số ????
Xem 3 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive