Kiến thức

Hai con lắc đơn có cùng khối lượng, chiều dài l1 = 81 cm và l2 = 64 cm, dao động tại cùng một nơi với cơ năng bằng nhau.?

Bạn đang xem: Hai con lắc đơn có cùng khối lượng, chiều dài l1 = 81 cm và l2 = 64 cm, dao động tại cùng một nơi với cơ năng bằng nhau.?

Hai con lắc đơn có cùng khối lượng, chiều dài l1 = 81 cm và l2 = 64 cm, dao động tại cùng một nơi với cơ năng bằng nhau.?

Hai con lắc đơn có cùng khối lượng, chiều dài l1 = 81 cm và l2 = 64 cm, dao động tại cùng một nơi với cơ năng bằng nhau. Nếu biên độ góc của con lắc có chiều dài l1 là 4o thì biên độ góc của con lắc có chiều dài l2

A. 3,550.

B. 4,500.

C. 5,0620.

D. 6,500.

Đáp án B

1.png
*

Đoàn Quang Minh

– Như thế chuẩn rồi e nhé , e hiểu như thế này nha :
+ áp dụng công thức tính năng lượng dao động của con lắc đơn ta có :
W1 = 1/2 m1.g.l1.anpha 1^2 và W2 = 1/2 m2.g.l2.anpha 2^2
+ Theo giả thiết thì : Hai con lắc đơn có cùng năng lượng nên :
1/2 m1.g.l1.anpha 1^2 = 1/2 m2.g.l2.anpha 2^2
Do khối lượng 2 con lắc bằng nhau nên : l1.anpha 1^2 = l2.anpha 2^2
e thay số vào nha

Nguyễn Cao Đạt

? A=anpha.l mà
phan võ hiếu nghĩa

Vãi cả 4 độ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button