Kiến thức

Hàm số $y = f(x) = {x^3}-3x + 1$ có phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là

Bạn đang xem: Hàm số $y = f(x) = {x^3}-3x + 1$ có phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là

Hàm số $y = f(x) = {x^3} – 3x + 1$ có phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là

Cho hàm số (y = f(x) = {x^3} – 3x + 1). Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là

A. (2x + y – 1 = 0.)

B. (x + 2y – 1 = 0.)

C. (2x – y – 1 = 0.)

D. (x – 2y + 1 = 0.)

Đáp án A

20e.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button