Kiến thức

CH3–CH(NH2)–COOH tên là gì?-Nguyễn Thị Lưu

ON
ADSENSE /
<!–

CH3–CH(NH2)–COOH tên là gì?

–>

CH3–CH(NH2)–COOH tên là gì?

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ?

<!–   bởi Nguyễn Thị Lưu 09/10/2018 –> Theo dõi Vi phạm

YOMEDIA

Trả lời (1)

<!–

Cũ nhất Mới nhât Thích nhiều

–>

 
 

 
 • Trương Ngọc Hiền

  C vì anillin là C6H5NH2

    bởi

  Trương Ngọc Hiền

  09/10/2018

  Like (0) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

<!–

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

–>

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Các câu hỏi mới

 • Bạn đang xem: CH3–CH(NH2)–COOH tên là gì?-Nguyễn Thị Lưu

  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm (CH_4, C_2H_4) và (C_2H_6), sản phẩm thu được dẫn qua bình (1) đựng dung dịch (H_2SO_4) đặc và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm, bình (2) thu được 15 gam kết tủa và khối lượng bình (2) tăng nhiều hơn khối lượng bình (1) 2,25 gam. Thành phần % về thể tích CH4, C2H4 và C2H6 trong hỗn hợp X tương ứng là:

  A. 50%, 30%, 20%

  B. 30%, 40%, 30%

  C. 50%, 25%, 25%

  D. 50%, 15%, 35%

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,448 lít khí (H_2) (đktc). Cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư hai axit đun nóng (HNO_3, H_2SO_4) tạo ra 0,56 lít hỗn hợp khí NO2, SO2. Tính % khí (NO_2) có trong hỗn hợp.

  A. 75%

  B. 60%

  C. 50%

  D. 40%

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại Al trong dung dịch kiềm dư thu được x lít khí (H_2). Cũng hoà tan m gam Al trong dung dịch HCl. Thì thể tích khí H2 thu được y lít. Thể tích đo ở cùng điều kiện. So sánh x và y là:

  A. x = y

  B. x = 2y

  C. x = y/2

  D. x = y/3

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

  A. 2.

  B. 1.

  C. 3.

  D. 4.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Polime X dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên để dệt vải, may quần áo ấm. Polime X là

  A. Polietilen.

  B. Polibutađien.

  C. Poli(vinylclorua).

  D. Poliacrilonitrin.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Một chất hữu cơ X có CTPT (C_3H_9O_2N). Cho tác dụng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối Y và khí làm xanh giấy quỳ tẩm ướt. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí metan. Công thức cấu tạo phù hợp của X là

  A. CH3COOCH2NH2.

  B. C2H5COONH4.

  C. CH3COONH3CH3.

  D. HCOONH3CH2CH3.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ

  Một học sinh đã điều chế và thu khí (NH_3) theo sơ đồ sau đây: Kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do chính là

  A. NH3 không được điều chế từ NH4Cl và Ca(OH)2.

  B. Ống nghiệm phải để hướng xuống chứ không phải hướng lên.

  C. NH3 không được thu bằng phương pháp đẩy nước mà là đẩy không khí.

  D. Thí nghiệm trên xảy ra ở điều kiện thường nên không cần nhiệt độ

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho bột sắt vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm (NaNO_3) và HCl thu được dung dịch X chỉ chứa m gam muối trung hòa; 2,688 lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm khí (H_2) và NO và một phần chất rắn không tan. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch (KMnO_4/H_2SO_4) thì thấy có 16,116 gam (KMnO_4) bị khử. Biết khí NO là sản phản khử duy nhất của N. Giá trị m là:

  A. 22,56

  B. 26,34

  C. 32,43

  D. 37,12

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Hỗn hợp X chứa một axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, một este no, hai chức, hở (thuần chức) và một ancol thuộc dãy đồng đẳng của etylen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 11,54 gam X thu được 0,39 mol (H_2O). Mặt khác, lượng X trên có thể tác dụng với 0,12 mol NaOH hoặc tác dụng vừa đủ 0,16 mol Na. Đốt cháy hoàn toàn lượng axit trên thì thu được V lít (CO_2) ở đktc. Giá trị của V

  A. 2,24 lít

  B. 3,36 lít

  C. 4,48 lít

  D. 5,46 lít

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho bột sắt vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm (KNO_3) và (KHSO_4), thu được dung dịch X chỉ chứa m gam muối trung hòa; 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm khí (H_2) và (N_2O) và một phần chất rắn không tan. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch (KMnO_4/H_2SO_4) thì thấy có 5,688 gam KMnO4 bị khử. Biết khí (N_2O) là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị m là:

  A. 67,23

  B. 69,12.

  C. 71,34.

  D. 73,31

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và (Ba(OH)_2) 0,4M. Dung dịch Y gồm a mol (H_2SO_4) và b mol (Al_2(SO_4)_3). Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X vào dung dịch Y. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa vào thu được (y mol) vào thể tích dung dịch X nhỏ vào (x lít) được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của a và b lần lượt là

  A. 0,005 và 0,001.

  B. 0,005 và 0,025.

  C. 0,001 và 0,005.

  D. 0,025 và 0,005.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Hòa tan hết 8,8 gam hỗn hợp A gồm M và MO (M là kim loại) trong 300ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ), thu được dung dịch B và V lít H2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

  a) Xác định M và tính V

  b) Cho toàn bộ dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi ta được m gam chất rắn. Tính m

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Quy tắc bàn tay trái – Wikipedia tiếng Việt

  Cho 17,6 gam etyl axetat tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

  A. 20,4 gam.

  B. 16,4 gam.

  C. 17,4 gam.

  D. 18,4 g

  08/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho 37,45 gam hỗn hợp (CH_3COOC_2H_5) và (H_2NCH_2COOC_2H_5) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Hãy tính m?

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

  (b) Chất béo là đieste của glyxerol với axit béo.

  (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

  (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

  (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

  (f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

  (g) Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi.

  Số phát biểu đúng là

  A. 6.

  B. 5.

  C. 4.

  D. 3.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Ba vào H2O. (b) Cho bột Cu vào dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3.

  (c) Cho Fe vào dung dịch HCl.

  (d) Cho Zn vào dung dịch CuCl2.

  (e) Cho bột Al tiếp xúc với khí Cl2.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

  A. 4.

  B. 5.

  C. 2.

  D. 3.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là

  A. 16,0.

  B. 18,0.

  C. 8,5.

  D. 15,0.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic. (b) Polietilen được điều chế băng phản ứng trùng ngưng.

  (c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.

  (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

  (e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2 (xt, t°).

  (f) Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn armoniac.

  (g) Trong phản ứng tráng bạc, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.

  Số phát biểu đúng là

  A. 5.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 2.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 34 : Dòng điện xoay chiều

  Cho các chất sau: (CH_3COOCH_3, HCOOCH_3, HCOOC_6H_5, CH_3COOC_2H_5). Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

  A. CH3COOC2H5.

  B. CH3COOCH3.

  C. HCOOCH3.

  D. HCOOC6H5.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100 ml dung dịch NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  A. 6,28.

  B. 5,74.

  C. 6,94.

  D. 8,20.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho m gam tripanmitin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 7,82 gam glixerol. Giá trị của m là

  A. 68,51.

  B. 36,72.

  C. 39,78.

  D. 42,35

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Lấy 5,85 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

  A. 6,72 lit.

  B. 5,04 lit.

  C. 3,36 lit.

  D. 1,68 lit.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Hoà tan 8,40 gam một kim loại hoá trị II trong 900 ml dung dịch (H_2SO_4) 0,5M. Muốn trung hoà axit còn dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 200 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là

  A. Ba.

  B. Mg.

  C. Zn.

  D. Ca.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ. Số chất trong dãy tác dụng được với nước (Br_2) là

  A. 4.

  B. 3.

  C. 6.

  D. 5.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với (H_2O) tạo dung dịch bazơ là

  A. 4.

  B. 2.

  C. 1.

  D. 3.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

ON
ADSENSE /

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button