Kiến thức

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm?

Bạn đang xem: Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm?

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm?

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%. Nguyên tố R là

A. Se

B. P

C. Cl

D. S

Đáp án D

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro → R thuộc nhóm VIA

→ công thức trong oxit cao nhất là RO3 và hợp chất khí với hidro là RH2.

Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%

→ (dfrac{M_R}{M_R + 2})-(dfrac{M_R}{M_R + 48}) = 0,5411 → 0,5411 (MR )2 -18,945 MR +51,9456=0

→ MR = 32 (S) hoặc MR = 3 (loại do không có nguyên tố thuộc nhóm VIA thỏa mãn)

Đáp án D.
*

Huy Trần

LV 0, SP 0

tương tự thôi mà em ^^ 20/11/2016
lê thị hằng

vậy cho em hỏi trong trương hợp là r2o3 và Rh thì ad định làm thế nào . 20/11/2016
Hồ Thanh Duy

nếu gọi n là hóa trí trong hợp chất khí với H thì 3n là hóa trị cao nhất trong oxit của nguyên tố đó theo đề bàimà tổng hóa trị hc khí với H và hóa trị trong oxit cao nhất luôn bằng 8 nên được n+3n=8 4/11/2016
Thạch Như Ý

tại sao n+3n=8 . 4/11/2016

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button