Kiến thức

Hợp chất hữu cơ nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Hợp chất hữu cơ nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Hợp chất hữu cơ nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. Screenshot_11.png

B. Screenshot_12.png

C.

Screenshot_13.png

D.

Screenshot_14.png

Đáp án C

HD• Dẫn xuất của hiđrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một hay nhiều nguyên tử của các nguyên tử khác như O, N, S, halogen,… Dẫn xuất của hiđrocacbon lại được phân thành dẫn xuất halogen như CH3Cl, CH2Br-CH2Br,… ; ancol như CH3OH, C2H5OH,… ; axit như HCOOH, CH3COOH,…

→ Đáp án C là dẫn xuất của hiđrocacbon.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button