Kiến thức

Khi đổi biến $x = sqrt 3 tan t$, tích phân $I = intlimits0^1 {frac{{dx}}{{{x^2} + 3}}} $ trở thành tích phân nào ?

Bạn đang xem: Khi đổi biến $x = sqrt 3 tan t$, tích phân $I = intlimits0^1 {frac{{dx}}{{{x^2} + 3}}} $ trở thành tích phân nào ?

Khi đổi biến $x = sqrt 3 tan t$, tích phân $I = intlimits0^1 {frac{{dx}}{{{x^2} + 3}}} $ trở thành tích phân nào ?

1.png

A. 1.png

B. 1.png

C. 1.png

D. 1.png

Đáp án B

Đang tải lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button