Kiến thức

M là một kim loại nhóm IIA ( Mg , Ca , Ba ). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3 , Na2SO4 nhưng không t?

Bạn đang xem: M là một kim loại nhóm IIA ( Mg , Ca , Ba ). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3 , Na2SO4 nhưng không t?

M là một kim loại nhóm IIA ( Mg , Ca , Ba ). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3 , Na2SO4 nhưng không t?

M là một kim loại nhóm IIA ( Mg , Ca , Ba ). Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3 , Na2SO4 nhưng không tạo kết tủa với dung dịch NaOH. Xác định kim loại M .

A. Chỉ có thể là Mg .

B. Chỉ có thể là Ba .

C. Chỉ có thể là Ca .

D. Chỉ có thể là Mg , Ba .

Đáp án B

HD• Đáp án A loại vì Mg2+ tạo kết tủa với OH.

• Đáp án B thỏa mãn

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

BaCl2 + NaOH → không phản ứng.

• Đáp án C loại vì Ca2+ không tạo kết tủa với SO42-.

• Đáp án D loại vì Mg không thỏa mãn.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button