Kiến thức

Một ăng ten rada đang quay đều với tốc độ góc π (rad/s); một máy bay đang bay về phía nó. Tại thời điểm lúc ăngten đang ?

Bạn đang xem: Một ăng ten rada đang quay đều với tốc độ góc π (rad/s); một máy bay đang bay về phía nó. Tại thời điểm lúc ăngten đang ?

Một ăng ten rada đang quay đều với tốc độ góc π (rad/s); một máy bay đang bay về phía nó. Tại thời điểm lúc ăngten đang ?

Một ăng ten rada đang quay đều với tốc độ góc π (rad/s); một máy bay đang bay về phía nó. Tại thời điểm lúc ăngten đang hướng về phía máy bay, ăng ten phát sóng điện từ và nhận sóng phản xạ trở lại mất 150µs, sau khi quay 1vòng lại phát sóng điện từ về phía máy bay, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 146 µs. Tốc độ trung bình của máy bay gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 400 m/s.

B. 225 m/s.

C. 275 m/s.

D. 300 m/s.

Đáp án D

262766.PNG
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button