Kiến thức

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử?

Bạn đang xem: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử?

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử?

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là :

A. 4/5

B. 1/10

C. 1/5

D. 2/5

Đáp án D

Số photon kích thích tính trong 1s : (N=dfrac{P}{varepsilon }=dfrac{P.lambda}{hc} )

Số photon ánh sáng phát quang trong 1s: (N’=dfrac{P’}{varepsilon }=dfrac{P’.lambda’}{hc} )

→ Hiệu suất phát quang (H=dfrac{N’}{N}=dfrac{P’.lambda’}{hc} .dfrac{hc}{P.lambda} =dfrac{P’.lambda’}{P.lambda}=dfrac{0,52}{0,26}.0,2=dfrac{2}{5} )

→ Chọn D.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button