Kiến thức

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với cơ năng W. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có ?

Bạn đang xem: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với cơ năng W. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có ?

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với cơ năng W. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có ?

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với cơ năng W. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó đang nằm yên ở đó. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hoà với cơ năng ({rm{W}}’.) Chọn kết luận đúng.

A. ({rm{W}}’ = {rm{W}}sqrt 2 )

B. ({rm{W}}’ = dfrac{{rm{W}}}{{sqrt 2 }})

C. ({rm{W}}’ = 2{rm{W}})

D. ({rm{W}}’ = 0,5{rm{W}})

Đáp án D

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button