Kiến thức

Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao độn?

Bạn đang xem: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao độn?

Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao độn?

Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần là:

A. 1,5%.

B. 2%.

C. 3%.

D. 1%.

Đáp án B

6e.png
*

Nguyễn Khánh Thuận

Giả thích giúp em khúc đen ta W/W =1 – (A2/A1)^2 với ạ
Lâm Phong

Chim cu
Đoàn Quang Minh

ta có 1/2kA^2−1/2k(A′)^2)/(1/2kA^2) =(A+A′).(A-A’)/A^2
vì ta có được A- A’ = den ta A nhá và A gần = A’
nên có đươc ≈2A.ΔA/A^2=2.ΔA/A
Lâm Phong

giải thích giúp e chỗ (A+A’).(A-A’)/A^2≈(2A.ΔA)/A^2 ạ
Xem 1 trả lời
Đoàn Quang Minh

Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1 %
thì ví dụ lúc đầu A1=100 thì sau giảm 1 % nên A2=99 đó
nên có ∆A/A là phần trăm biên độ bị giảm sau một dao động toàn phần
* ở bài này thì ta có : Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần là:
đen ta W/W = 1 – (A2 /A1)^2 = (1 – (99/100)^2 ) .100%
= 1,99%
Thành công

Giải thích hộ em chỗ (a2/a1)^2 với ạ
Xem 1 trả lời
Đoàn Quang Minh

công thức thôi mà e , e hiểu công thức đó như thế này nha :
+ Ta có : Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần ΔW/W= (W−W′)/W=(1/2kA^2−1/2k(A′)^2)/(1/2kA^2) =(A+A′).(A-A’)/A^2
≈2A.ΔA/A^2=2.ΔA/A
Trong đó ∆A/A là phần trăm biên độ bị giảm sau một dao động toàn phần
* ở bài này thì ta có : Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần là:
đen ta W/W = 1 – (A2 /A1)^2 = (1 – (99/100)^2 ) .100%
= 1,99%
Nguyễn Đức Minh

Ai có thể giải thích hơn giúp mk với mk vẫn chưa hiểu lắm
Xem 1 trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button