Kiến thức

Một sợi dây đồng có điện trở suất 1,69.10-8 Ω.m ở nhiệt độ 20oC. Điện trở suất của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu biết ?

Bạn đang xem: Một sợi dây đồng có điện trở suất 1,69.10-8 Ω.m ở nhiệt độ 20oC. Điện trở suất của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu biết ?

Một sợi dây đồng có điện trở suất 1,69.10-8 Ω.m ở nhiệt độ 20oC. Điện trở suất của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu biết ?

Một sợi dây đồng có điện trở suất 1,69.10-8 Ω.m ở nhiệt độ 20oC. Điện trở suất của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu biết α = 0,0043 K-1

A. 0,58.10-8 Ω.m.

B. 4,27.10-8 Ω.m.

C. 4,91.10-8 Ω.m.

D. 2,27.10-8 Ω.m.

Đáp án D

(rho = rho _{0}.[1 + alpha(t – t_{0})] = 1,69.10^{-8}.[1 + 0,0043.(100 – 20)] = 2,27.10^{-8} Omega m)
Chọn D.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive