Kiến thức

Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều ?

Bạn đang xem: Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều ?

Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều ?

Nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của các loài thực vật là kết quả của một dãy phản ứng hóa học bao gồm nhiều bước và tất cả các sắc tố trung gian đều có màu trắng. Ba dòng thuần chủng với hoa trắng (Trắng 1, 2 và 3) của loài này đã được lai với nhau và tỷ lệ sau của màu sắc đã thu được trong các con cháu như sau: 

11.png

Trong các luận sau có bao nhiêu kết luận đúng

1. Những kết quả này cho thấy màu hoa được điều khiển bởi hai gen.

2. Cây F1 là tất cả các dị hợp tử đối với tất cả các gen điều khiển màu hoa.

3. Một phép lai giữa một cá thể F1 của phép lai 1 và một cá thể trắng thuần chủng 3 cho đời con 100% cá thể trắng.

4. Một phần tư số con lai giữa một cá thể F1 của phép lai 1 và cá thể F1 của phép lai 3 được cho là có màu trắng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án A

Đang tải lời giải
Nguyễn Thị Ngọc

Hay mà
HUỲNH THẾ ANH

xoắn rrrr
ai giải thích đi
lê thị duyên

K hiểu j hết ạ, ạ jải thjk dùm đi

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button