Kiến thức

Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxy?

Bạn đang xem: Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxy?

Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxy?

Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam chất rắn khan. Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là

A. 21,6

B. 5,4

C. 10,8

D. 27

Đáp án D

HD: bài tập khá hay. Nhiều kiến thức.

Trước hết, cần tìm CTCT của anđêhit X. ta có:

n NaOH = n muối = 0,075 mol → M muối = 5,1 ÷ 0,075 = 68 → là HCOONa.

Vậy anđêhit là HCHO. chú ý hiệu suất pư 75% nên sau pư có 2 chất tráng bạc là:

♦ anđêhit HCHO ( 0,025 mol ) tạo Ag tỉ lệ 1 : 4 ► tạo 0,1 mol Ag.

♦ axit HCOOH ( 0,075 mol ) tạo Ag tỉ lệ 1 : 2 ► tạo 0,15 mol Ag.

Như vậy, khối lượng bạc tạo ra là: m Ag = 0,25 × 108 = 27 gam.

Vậy đáp án đúng là D.♠♠♠
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button