Kiến thức

Phát biểu nào sau đây đúng: (1). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng: (1). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ?

Phát biểu nào sau đây đúng: (1). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ?

Phát biểu nào sau đây đúng:
(1). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm –C2H5 lại đẩy electron vào nhóm –OH .
(2). Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn etanol thì không.
(3). Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3 vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ được C6H5OH không tan.
(4). Phenol trong nước cho môi trường axit, quỳ tím hóa đỏ.

A. (1); (2); (4)

B. (2); (3)

C. (1); (3)

D. (1); (2); (3)

Đáp án D

HD• Các phát biểu (1), (2), (3) đúng.

Phát biểu (4) sai vì phenol trong nước không cho môi trường axit, quỳ tím không chuyển màu.

→ Chọn D.
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive