Kiến thức

Phương trình đường tròn đường kính $AB$ với $A$(1;1), $B$(7;5) là:

Bạn đang xem: Phương trình đường tròn đường kính $AB$ với $A$(1;1), $B$(7;5) là:

Phương trình đường tròn đường kính $AB$ với $A$(1;1), $B$(7;5) là:

35.png

A. 35a.png

B. 35b.png

C. 35c.png

D. 35d.png

Đáp án A

35g.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button