Kiến thức

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = frac{4}{{x-1}}$ tại điểm có hoành độ $x =

Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = frac{4}{{x-1}}$ tại điểm có hoành độ $x =

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = frac{4}{{x – 1}}$ tại điểm có hoành độ $x = – 1$ là

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = dfrac{4}{{x – 1}}) tại điểm có hoành độ (x = – 1) là

A. (y = – x – 3.)

B. (y = x + 3.)

C. (y = x – 3.)

D. (y = – x + 3.)

Đáp án A

1.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button