Kiến thức

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3x-1$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ là

Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3x-1$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ là

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3x – 1$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ là

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^3} + 3x – 1) tại điểm có hoành độ (x = 1) là

A. (y = 6x – 3).

B. (y = 6x + 3)

C. (y = 6x – 1).

D. (y = 6x + 1).

Đáp án A

18.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button