Kiến thức

Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng

Bạn đang xem: Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng

Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng

Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng

A. thuỷ phân trong môi trường axit.

B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. với AgNO3 trong dung dịch NH3.

D. với dung dịch NaOH.

Đáp án B

axit fomic không có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit → loại A

Saccarozơ không có nhóm CHO nên không tham gia phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 → loại C

Saccarozơ không phản ứng với NaOH → loại D

Saccarozơ có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh, còn axit fomic phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng tạo phức màu đỏ gạch Cu2O

Dáp án B.
*

Nguyễn Khánh Nhi

:v mod giải thích mới đọc kĩ đề lại nảy đọc thành adehit fomic . 4/6/2016
Phương Thảo HQV

Thực ra thì HCOOH nó cũng là 1 axit… td Cu(OH)2 bình thg mà. Tínhh chất của ađh là tchat đặc biệt của nó thôi . 4/6/2016
Nguyễn Khánh Nhi

??? why đáp án B nói ở nhiệt độ thường nhưng lời giải vip có nói tới việc Cu(oh) tác dụng với andehit cần phải đun nóng why why??? Xin đừng nói lời cay đắng cho lẹ khóe đôi mi này . 4/6/2016

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button