Kiến thức

Thuốc thử thích hợp để nhận biết 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt Na2CO3, AgNO3, NaCl, NaBr, NaI là

Bạn đang xem: Thuốc thử thích hợp để nhận biết 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt Na2CO3, AgNO3, NaCl, NaBr, NaI là

Thuốc thử thích hợp để nhận biết 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt Na2CO3, AgNO3, NaCl, NaBr, NaI là

Thuốc thử thích hợp để nhận biết 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt Na2CO3, AgNO3, NaCl, NaBr, NaI là

A. HCl.

B. Pb(NO3)2

C. AgNO3

D. Cả A và C đều đúng

Đáp án A

-Dùng HCl nhận biết được (Na_2CO_3) do tạo khí, (AgNO_3) do tọa kết tủa

Dùng (AgNO_3) vừa biết để nhận biết (NaCl,NaBr,NaI) dựa vào màu sắc kết tủa

-Dùng (AgNO_3) không nhận biết được nhận biết được do (Ag_2CO_3) và (AgCl) đều màu trắng

Chọn A
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button