Kiến thức

Tìm công thức nghiệm của phương trình $sin x = sin alpha .$

Bạn đang xem: Tìm công thức nghiệm của phương trình $sin x = sin alpha .$

Tìm công thức nghiệm của phương trình $sin x = sin alpha .$

Tìm công thức nghiệm của phương trình (sin x = sin alpha .)

A. (x = alpha + k2pi ) và (x = – alpha + k2pi ,k in mathbb{Z}.)

B. (x = alpha + k2pi ) và (x = pi – alpha + k2pi ,k in mathbb{Z}.)

C. (x = alpha + kpi ) và (x = – alpha + kpi ,k in mathbb{Z}.)

D. (x = alpha + kpi ) và (x = pi – alpha + kpi ,k in mathbb{Z}.)

Đáp án B

Đang tải lời giải

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button