Kiến thức

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = 1 + 2sqrt {4 + cos 3x}$ :

Bạn đang xem: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = 1 + 2sqrt {4 + cos 3x}$ :

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = 1 + 2sqrt {4 + cos 3x}$ :

1.png

A. 1.png

B. 1.png

C. 1.png

D. 1.png

Đáp án A

1.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button