Kiến thức

Tìm $m$ để hàm số sau đồng biến trên $mathbb{R}$: $y = frac{2}{3}{e^{3x}} + m{e^x} + 4x

Bạn đang xem: Tìm $m$ để hàm số sau đồng biến trên $mathbb{R}$: $y = frac{2}{3}{e^{3x}} + m{e^x} + 4x

Tìm $m$ để hàm số sau đồng biến trên $mathbb{R}$: $y = frac{2}{3}{e^{3x}} + m{e^x} + 4x – 2018$

Tìm (m) để hàm số sau đồng biến trên (mathbb{R}): (y = dfrac{2}{3}{e^{3x}} + m{e^x} + 4x – 2018)

A. (m le – 5)

B. (m le 6) 

C. (m ge 6)

D. (m ge – 6) 

Đáp án D

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button