Kiến thức

Tìm $m$ để mỗi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3}-m{x^2}-2mx + 2017$ đều là đồ thị của hàm số bậc nhất đồng biến.

Bạn đang xem: Tìm $m$ để mỗi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3}-m{x^2}-2mx + 2017$ đều là đồ thị của hàm số bậc nhất đồng biến.

Tìm $m$ để mỗi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} – m{x^2} – 2mx + 2017$ đều là đồ thị của hàm số bậc nhất đồng biến.

Tìm (m) để mỗi tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^3} – m{x^2} – 2mx + 2017) đều là đồ thị của hàm số bậc nhất đồng biến.

A. ( – 6 le m le 0.)

B. ( – 24 < m < 0.)

C. ( – dfrac{3}{2} < m < 0.)

D. ( – 6 < m < 0.)

Đáp án D

1.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button