Kiến thức

Tìm $m$ để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3}-m{x^2} + left( {2m-3} right)x

Bạn đang xem: Tìm $m$ để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3}-m{x^2} + left( {2m-3} right)x

Tìm $m$ để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = {x^3} – m{x^2} + left( {2m – 3} right)x – 1$ đều có hệ số góc dương?

Tìm (m) để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^3} – m{x^2} + left( {2m – 3} right)x – 1) đều có hệ số góc dương?

A. (m > 1).

B. (m ne 1).

C. (m in emptyset ).

D. (m ne 0).

Đáp án C

1aa.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button