Kiến thức

Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = 4-3i + {(1-i)^3}.$

Bạn đang xem: Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = 4-3i + {(1-i)^3}.$

Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = 4 – 3i + {(1 – i)^3}.$

Tìm phần thực và phần ảo của số phức (z = 4 – 3i + {(1 – i)^3}.)

A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng ( – 5i.)

B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng ( – 7i.)

C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng ( – 5.)

D. Phần thực bằng ( – 2) và phần ảo bằng (5i.)

Đáp án C

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button