Kiến thức

Tìm phát biểu đúng:Tính axit của phenol yếu hơn của ancol Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren Các chất ?

Bạn đang xem: Tìm phát biểu đúng:Tính axit của phenol yếu hơn của ancol Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren Các chất ?

Tìm phát biểu đúng:Tính axit của phenol yếu hơn của ancol Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren Các chất ?

Tìm phát biểu đúng:

A. Tính axit của phenol yếu hơn của ancol

B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren

C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp

D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac

Đáp án B

Đáp án B đúng theo định nghĩa của cao su thiên nhiên
Đáp án A sai vì tính axit phenol mạnh hơn ancol
Đáp án C sai vì toluen ko phản ứng trùng hợp
Đáp án D sai vì tính bazzo của anilin yếu hơn NH3
Vậy đáp án D
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive