Kiến thức

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4)-Mai Trang

ON
ADSENSE /
<!–

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4)

–>

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4)

Cho hàm số (y=frac{2x-1}{x+1})
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4).

<!–   bởi Mai Trang 08/02/2017 –> Theo dõi Vi phạm

YOMEDIA

Trả lời (2)

<!–

Cũ nhất Mới nhât Thích nhiều

–>

 
 

 
 • hà trang

  a,
  * Tập xác định: D = R(left { -1 right })
  *Giới hạn, tiệm cận:
  (lim_{xrightarrow pm infty }y=2Rightarrow y=2) là tiệm cận ngang của đồ thị.
  (lim_{xrightarrow 1^+}y=-infty ;lim_{xrightarrow 1^-}y=+infty Rightarrow x=-1) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  * (y’=frac{3}{(x+1)^2})
  * (y’>0,forall xin DRightarrow) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định
  * Bảng biến thiên:

  * Điểm đặc biệt: ((0;-1),(frac{1}{2};0);(-2;5)(-3;frac{7}{2}))
  * Đồ thị

  b,
  (d) là tiếp tuyến của (C) tại (M(x_0;y_0))
  (Rightarrow (d): (y-y_0)=y'(x_0)(x-x_0))
  (Rightarrow (d): y=frac{3}{(x_0+1)^2}(x-x_0)+frac{2x_0-1}{x_0+1})
  (d) qua A (Leftrightarrow frac{3}{(x_0+1)^2}(-1-x^0)+frac{2x_0-1}{x_0+1}=4)
  (Leftrightarrow -3+2x_0-1=4x_0+4Leftrightarrow 2x_0=-8)
  (Leftrightarrow x_0=-4Rightarrow y_0=3;y'(-4)=frac{1}{3})
  Vậy ((d): y=frac{1}{3}(x+4)+3=frac{1}{3}x+frac{13}{3})

    bởi

  hà trang

  09/02/2017

  Like (0) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

<!–

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

–>

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Các câu hỏi mới

 • Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4)-Mai Trang

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{sqrt 7 } {xsqrt[3]{{1 + {x^2}}}} dx;)

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{sqrt 7 } {xsqrt[3]{{1 + {x^2}}}} dx;) 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{dfrac{pi }{4}} {(3 – 2x)cos2xdx} .)

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{dfrac{pi }{4}} {(3 – 2x)cos2xdx} .)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Giải phương trình (1 + i)z + (4 – 7i) = 8 – 4i.

  Giải phương trình (1 + i)z + (4 – 7i) = 8 – 4i. 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tìm số phức z thỏa mãn: ((3 + i)overline z + (1 + 2i)z = 3 – 4i.)

  Tìm số phức z thỏa mãn: ((3 + i)overline z  + (1 + 2i)z = 3 – 4i.) 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P).

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P). 

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho hai số phức sau (z = left( {2x + 1} right) + left( {3y – 2} right)i), (z’ = left( {x + 2} right) + left( {y + 4} right)i). Tìm các số thực (x,,,y) để (z = z’.)

  A. (x = 3,y = 1.)

  B. (x = 1,y = 3.)

  C. (x =  – 1,y = 3.)

  D. (x = 3,y =  – 1.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Giải phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa

  Nguyên hàm của hàm số (y = x{e^x}) là đáp án?

  A. (x{e^x} + C.)

  B. (left( {x + 1} right){e^x} + C.)

  C. (left( {x – 1} right){e^x} + C.)

  D. ({x^2}{e^x} + C.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng (AB) biết (Aleft( {2;1;4} right);) (Bleft( { – 1; – 3; – 5} right)) là:

  A. (3x + 4y + 9z + 7 = 0.)

  B. ( – 3x – 4y – 9z + 7 = 0.)

  C. (3x + 4y + 9z = 0.)

  D. ( – 3x – 4y – 9z + 5 = 0.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Số phức liên hợp của số phức sau: (z = {left( {sqrt 3 – 2i} right)^2}) là:

  A. (overline z  =  – 1 + 4sqrt 3 i).

  B. (overline z  =  – 1 – 4sqrt 3 i)

  C. (overline z  = 1 – 4sqrt 3 i.)

  D. (overline z  = 1 + 4sqrt 3 i.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tính giá trị của (intlimits_0^pi {left( {2cos x – sin 2x} right)dx} ) ta được:

  A. (1).                          B. (0)

  C. ( – 1.)                        D. ( – 2.).

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Có hai điểm biểu diễn số phức (z = 1 + i) và (z’ = – 1 + i) đối xứng nhau qua:

  A. Gốc (O)                    B. Điểm(Eleft( {1;1} right)).

  C. Trục hoành.               D. Trục tung.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho các vecto (overrightarrow a = left( {3; – 1; – 2} right);) (overrightarrow b = left( {1;2;m} right);) (overrightarrow c = left( {5;1;7} right)). Để (overrightarrow c = left[ {overrightarrow a ;overrightarrow b } right]) khi giá trị (m) là:

  A. (m = 0.)                      B. (m = 1.)

   C. (m =  – 1.)                   D. (m = 2.)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: [Vật Lí 11]Mâu thuẩn định luật Faraday về điện phân

  Cho (intlimits_0^3 {left( {x – 3} right)f’left( x right)dx} = 12) và (fleft( 0 right) = 3). Cho biết khi đó giá trị (intlimits_0^3 {fleft( x right)dx} ) là:

  A. ( – 21.)                      B. ( – 3.)

  C.12.                              D. 9.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Số phức ({z_1} = 2 + 6i) và ({z_2} = 5 – 8i). Modun của số phức ({rm{w}} = {z_1}.{z_2}) là:

  A. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {601} .)

  B. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {610} .)

  C. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {980} .)

  D. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {890} .)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho biết (intlimits_0^3 {fleft( {{x^2}} right)xdx = 3} ).Khi đó giá trị của (intlimits_0^9 {fleft( x right)dx} ) là:

  A. 6.                               B. 9.

  C. 12.                             D. 3.

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian (Oxyz), phương trình mặt cầu có đường kính (AB) với (Aleft( {4; – 3;7} right);) (Bleft( {2;1;3} right)) là:

  A. ({left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z + 2} right)^2} = 36.)

  B. ({left( {x + 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 5} right)^2} = 9.)

  C. ({left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 36.)

  D. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 5} right)^2} = 9.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Rút gọn biểu thức (M = {i^{2018}} + {i^{2019}}) ta được kết quả:

  A. (M = 1 + i.)

  B. (M =  – 1 + i.)

  C. (M = 1 – i.)

  D. (M =  – 1 – i.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết nguyên hàm của hàm số (y = xcos x) là:

  A. (xcos x – sin x + C.)

  B. (xcos x + sin x + C.)

  C. (xsin x + c{rm{os}}x + C.)

  D. (xsin x – c{rm{os}}x + C.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Co che hoat dong cua mat-Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số sau đây: (y = xsqrt[3]{{1 – x}};) (y = 0;) (x = 1;) (x = 9) là

  A. (S = frac{{468}}{7}.)

  B. (S = frac{{568}}{{11}}.)

  C. (S = frac{{468}}{{11}}.)

  D. (S = frac{{467}}{9}.)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết rằng (intlimits_1^2 {frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}dx = a + ln b} ). Khi đó (a + b) bằng.

  A. 3.                               B. 4.

  C. 0.                               D. 2

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, bán kính của mặt cầu đi qua bốn điểm (Oleft( {0;0;0} right);) (Aleft( {4;0;0} right);) (Bleft( {0;4;0} right);) (Cleft( {0;0;4} right)) là câu?

  A. (R = 3sqrt 3 )

  B. (R = 4sqrt 3 )

  C. (R = sqrt 3 )

  D. (R = 2sqrt 3 )

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết rằng(int {frac{{4x – 3}}{{2{x^2} – 3x – 2}}dx} )(= ln left| {x – a} right| + bln left| {cx + 1} right| + C ). Khi đó (a + b – c) bằng:

  A. 5.                               B. 1.

  C. ( – 2.)                        D. ( – 3.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Giá trị của (intlimits_0^1 {left( {2x + 2} right){e^x}dx} ) là:

  A. (3e).                         B. (4e).

  C. (e).                          D. (2e).

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho điểm (Mleft( {3;6; – 2} right)) và mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {z^2} )(- 6x – 4y + 2z – 3 = 0). Phương trình của mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (left( S right)) tại (M) là:

  A. (4y – z – 26 = 0.)

  B. (4x – z – 14 = 0.)

  C. (4x – y – 6 = 0.)

  D. (y – 4z – 14 = 0.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Diện tích (S) của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = {x^2} – 2x) và (y = x) là:

  A. (S = frac{9}{4}.)          B. (S = frac{9}{2}.)

  C. (S = frac{{13}}{2}.)       D. (S = frac{{13}}{4}.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

ON
ADSENSE /

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button